Fertilitetsbehandling

Hvis du har PCOS, kan du få brug for fertilitetsbehandling. Det kan være svært at blive gravid med PCOS, men der er for mange kvinder rigtig gode chancer for at blive gravid med fertilitetsbehandling.

På de offentlige fertilitetsklinikker er behandlingen gratis. Se en liste over offentlige behandlingssteder her.

Der findes også en lang række private fertilitetsklinikker i hele landet, der har stor succes med behandling af kvinder med PCOS. Dem kan man nemt google sig frem til.

Hvem kan få hjælp til behandling?

Behandling for ufrivillig barnløshed tilbydes enlige kvinder og par. De fleste praktiserende læger henviser først til fertilitetsbehandling efter, at man har prøvet at blive gravid uden held i 12 måneder, og der er foretaget undersøgelser af ægløsning, æglederpassage og evt. sæd. Derudover skal foreligge en undersøgelse for livmoderhalskræft og blodprøver for smitsom leverbetændelse og HIV.

Hvis du allerede er diagnosticeret med PCOS, kan du dog henvises efter 6 mdr.

Behandling, der indbefatter kunstig befrugtning (inseminationsbehandling (IUI), reagensglasbehandling og ægtransplantationsbehandling (IVF og ICSI)), kan dog kun tilbydes til enlige kvinder, som ikke har børn eller til par, som ikke har fælles børn (med mindre der er tale om oplægning af nedfrosne æg). Kvinder kan henvises til praktiserende gynækolog uanset antal børn.

Alder og helbred

Fertilitetsbehandling i Danmark må ikke udføres på kvinder, der er fyldt 46, men det er praksis på de offentlige klinikker, at der ikke behandles, når kvinden er over 40 år. Der er ingen begrænsning på mandens alder, men det kan give anledning til særlig rådgivning ift. at skulle være far i en sen alder.

Overvægt nedsætter chancen for blive gravid og kan medføre komplikationer under en graviditet. Det anbefales derfor, at overvægtige taber sig inden behandling, men vægtgrænserne på fertilitetsklinikkerne er forskellige. Generelt bør man tilstræbe et BMI under 30, men der behandles ved et BMI på 30-35, hvis kvinden er over 35 år. Da rygning, kaffe og alkohol har negativ indflydelse på graviditetschancen, anbefales det, at man holder op med at ryge og begrænser sit kaffe- og alkoholindtaget mest muligt.

Hvad koster behandlingen?

Behandling for ufrivillig barnløshed til første fællesbarn er gratis i offentlig regi. Betaling for evt. medicin til fertilitetsbehandling følger samme regler som for al anden medicin. PCO og ufrivillig barnløshed godkendes som kronisk sygdom, og derfor kan der søges om såkaldt kronikertilskud. Hvis man er medlem af Sygeforsikringen Danmark inden undersøgelse og fertilitetsbehandling påbegyndes, kan man få yderligere tilskud til fertilitetsmedicinen

Hvor mange forsøg har man i offentligt regi?

De fleste offentlige fertilitetsklinikker tilbyder 3-6 inseminationsforsøg (IUI), og der må gives tre reagensglasbehandlinger (IVF) / ægoplægninger. Oplægning af frosne æg tæller ikke med.

 

Hvordan foregår behandlingen?

Hos læge/gynækolog:

Generel undersøgelse og sygehistorie: menstruationsmønster, tidligere graviditeter, medicin, allergi, forhold som kan påvirke forældreegnethed, fx psykisk sygdom, misbrug, sociale forhold, evt. tidligere tvangsfjernelser, navn og CPR.nr på kvinden og manden.

Blodprøver:

  • HIV og Hepatitisblodprøver
  • FSH, LH, AMH*, TSH og TPO (FSH + LH tages indenfor de første 3 dage af menstruationscyklus)
  • HgbA1c ved risikofaktorer for diabetes (fx BMI over 27).
  • D-vitamin ved disposition til nedsat D-vitamin-niveau.

* AMH (anti-müllersk hormon) er et udtryk for ægreserven.

  • Klamydiapodning

Manden:

  • skal have foretaget HIV og Hepatitisblodprøver
  • skal have foretaget sædundersøgelse på den fertilitetsklinik, hvor parret ønsker behandling.

Kvinden anbefales at tage Folinsyre 400 mikrogram daglig + en almindelig vitamintablet.

Du kan henvises til videre udredning for infertilitet, undersøgelse af sædkvalitet og fertilitetsbehandling på alle regionens offentlige behandlingssteder.

Forløb på hospital:

Undersøgelse af Tubapassagen. Der undersøges, om der er fri passage i æggelederne. Ved aflukning af begge æggeledere vil kvinden blive tilbudt IVF-behandling med det samme. Hvis én æggeleder fungerer, kan operation overvejes, alternativt tilbydes op til 3 IUI-behandlinger eller evt. direkte IVF. Der tilbydes op til 3 behandlinger med samlevers sæd eller op til 6 behandlinger med donorsæd.

Uregelmæssig eller udebleven menstruation: (cykluslængde over 35 dage). Behandlingen vil være ovulationsinduktion (med Clomiphen til maks. 150 mg) eller insemination under ultralydskontrol.

Ingen sikker forklaring på den ufrivillige barnløshed: Ved normal sædkvalitet og ingen forklaring, eller ved let til moderat nedsat sædkvalitet tilbydes insemination med mandens sæd (IUI -H).

Sæden behandles på en særlig måde, hvorved de levende sædceller sorteres fra de døde. Kvinden hormonstimuleres, og follikeludviklingen kontrolleres med ultralyd.

Inseminationen foregår med et tyndt plastikkateter. I gennemsnit får 15-30% barn inden for de tre inseminationsforsøg (gælder alle, ikke blot kvinder med PCO).

Reagensbehandling (IVF) tilbydes par, hvor det primære behandlingstilbud ikke har resulteret i et barn, hvor kvinden ikke er fyldt 40 ved henvisning til fertilitetsbehandling, og hvor parret ikke har fælles børn.

Der tilbydes op til tre behandlingsforsøg, som giver det enkelte par afhængig af alder og baggrund for behandlingen mellem 40-70% chance for at få et barn – og ca. 10 % får tvillinger.

Nedsat sædkvalitet: Hvis sædkvaliteten er stærkt nedsat, vil valget stå mellem IVF med mikroinsemination (ICSI) eller donorinsemination (IUI -D), hvor der anvendes sæd fra donorer.