Bestyrelsen

PCO-foreningen har på nuværende tidspunkt en bestyrelse bestående af seks medlemmer. Til en ekstraordinær generalforsamling i april 2018 udvider bestyrelsen til 12 medlemmer.

Bestyrelsen arbejder aktivt på at nå foreningens mål.

Tilde Voigt Hansen
Bestyrelsesformand
formand@pcoforeningen.dk

Pia Falsted

Bestyrelsesmedlem

Amila Cirkinagic

Bestyrelsesmedlem

Helena Riis

Bestyrelsesmedlem

Anne-Sofie Vengberg Sevel

Bestyrelsesmedlem

Marianne Bagge

Bestyrelsesmedlem/ kasserer

kasserer@pcoforeningen.dk